Duyuru Detay

Üstün Yetenekliler Ve Eğitimi Kongresi

Kongre Adı :

Üstün Yetenekliler Ve Eğitimi Kongresi

Etkinlik Tarihi :

4-6 Mayıs 2018

Yer :

Hasan Kalyoncu Üniv. / Gaziantep

Kongrenin hedef kitlesi üstün yeteneklilere ve eğitimine ilgi duyan akademisyenler, eğitim uzmanları, okul idarecileri, her branştan öğretmenler, aileler, lisans ve lisansüstü öğrencileridir. Kongrenin amacı,

- zeka,
- yaratıcılık,
- motivasyon,
- Matematik, Fen, Sosyal Bilgiler, Doğa, Yabancı Diller, Sanat/ Müzik gibi alanlarda üstün yeteneklilik,
- öğretmen eğitimi,
- destekleyici okul ve sınıf ortamları,
- psiko-sosyal ihtiyaçlar ve müdahale,
- ailelerin güçlendirilmesi,

- Farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve toplumsal hizmetler gibi konuları Üstün Yetenekli Çocuklar bağlamında bilimsel araştırmalar çerçevesinde paylaşmak, tartışmak ve "Girişimcilik ve Yenilikçilik" teması doğrultusunda üstün yetenekliliğe ışık tutmaktır.