Araştırmadan, Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi - 2019 - 9. sayı

9. sayı

2019 - 9. sayı Hakkında Açıklama

Değerli Okuyucular,

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi 9. Sayı sizlerle buluşmaya hazır! Dergimizin bu sayısında ele

aldığımız tema Davranış Kontrolü ve Teknoloji’dir... Davranış Kontrolü ve Teknoloji özel eğitim alanında çok

önemli bir yere sahip iki farklı alandır.

Davranış kontrolü hem tipik gelişen hem de özel gereksinimi olan çocukların yetiştirilme sürecinde çok

önemli bir alanı kapsar. Davranış kontrolü uygulamalarıyla çocuklara uygun davranışlar kazandırılması ve

uygun olmayan davranışların azaltılarak ortadan kaldırılması ve yerine uygun davranışların yerleştirilmesi

sağlanır. Çocuk yetiştirme sürecinde disiplin sağlamak amacıyla olduğu kadar aynı zamanda öğretim sürecinde

de davranış kontrolü yoğun olarak kullanılmaktadır. Böylelikle, çocuğun öğretim sırasında hem kendi

öğrenmesini hem de akranlarının öğrenmesini olumsuz yönde etkileyecek ya da kesintiye uğratacak olan

davranışlar kontrol edilebilmektedir.

İçinde bulunduğumuz çağ teknoloji çağı olup hemen her alanda günlük yaşamda bizlerin yaşamını kolaylaştırmaktadır.

Özel eğitim alanında destekleyici teknolojilerin kullanımı davranış kontrolü gibi bir diğer önemli

alandır. Teknoloji kullanımının temel hedefi özel gereksinimli bireylerin olabildiğince bağımsızlaşmalarına

destek sunmaktır. Çeşitli düzeylerde sunulabilen destekleyici teknolojilerle bireylerin iletişim gereksinimlerinden

temel becerileri öğrenmelerine kadar pek çok alanda yoğun olarak kullanılmaktadır. Destekleyici teknolojiler

düşük teknoloji kullanılarak geliştirilebildiği gibi yüksek teknoloji kullanılarak da geliştirilebilmektedir.

Günümüzde mobil cihazlar destekleyici teknolojiler arasında en çok kullanılan araçlardır. Ancak, bunlarla

sınırlı değildir. Çok düşük maliyetlerle geliştirilebilen çeşitli destekleyici teknoloji ürünleri özel gereksinimli

bireyler ve aileleri için önemli bir kaynak haline gelebilmektedir. Ülkemizde destekleyici teknolojilerin kullanımına

özel bir önem verilmeli ve bu konuda bilim insanlarının yetişmesine destek sunulmalıdır.

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi’nde bu iki konuya yer vererek sizlerle buluşmayı hedefledik.

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi’nin bu sayısında katkı sunan tüm meslektaşlarımıza bizlere

sundukları destek ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Keyif ve merakla okuyacağınız bir sayı ile karşınızda

olmayı hedefledik. Umarız bu hedefimizi karşılayabilmişizdir.

Prof. Dr. Elif Tekin-İftar

Editör

Abone Ol

Diğer Sayılarımız