Araştırmadan, Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi - 2019 - 8. sayı

8. sayı

2019 - 8. sayı Hakkında Açıklama

Değerli Okuyucular,

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi 8. Sayı sizlerle buluşmaya hazır! Dergimizin bu sayısında

ele aldığımız tema Değerlendirme’dir... Değerlendirme özel eğitim hizmetlerinin vazgeçilemez bir sürecidir.

Farklı amaçlarla ve düzeylerde değerlendirme yapılmaktadır.

Öncelikle değerlendirme hizmetleri “özel eğitime uygunluk” açısından bir diğer deyişle çocuğun özel

eğitim hizmetlerine yönlendirilmesi açısından yapılmaktadır. Bu aşamada tıbbi değerlendirmeden çeşitli

gelişimsel ve tarama testleri ardından tanılamaya yönelik değerlendirme testleri ve ölçü araçları kullanılarak

çocuğun özel eğitim gereksinimi belirlenir. Çocuğun gereksinime uygun olarak da yerleştirme kararı verilir.

Bu çerçevede yapılan değerlendirme sürekli olmalı ve çocuğun gereksinimi ve yerleştirme kararı gerçekçi bir

şekilde belirlenmelidir. Ayrıca, çocuğun bir eğitim kurumuna yerleştirilmesiyle birlikte çocuğa sunulan eğitim

ve öğretim etkinliklerinin bir diğer deyişle programın etkilerine ilişkin de değerlendirme yapılmaktadır.

Bu düzeyde yapılan değerlendirmede süreklilik içerir. Öncelikle çocuğun devam ettiği eğitim programında

hangi becerilerin öğretilmesine ilişkin gereksinimleri belirlenir. Ardından bu gereksinimleri karşılamaya yönelik

sunulan öğretim programlarının etkililiği değerlendirilir. Bu değerlendirme öğretmenin çeşitli kararlar

almasına zemin hazırlar. Örneğin, program etkili ise çocukta hedeflenen öğrenme gerçekleşinceye değin öğretime

devam edilir ve ardından öğretime son verilerek yeni becerilerin öğretimine geçilir. Öğretim programının

çocukta hedeflenen gelişmeyi sağlayamaması durumunda ise, yapılan değerlendirmeye bağlı olarak

programda çeşitli değişiklikler ve uyarlamalar planlanır. Aynı şekilde değerlendirme sonuçları programın etkili

olmadığını ortaya koymuş ise bu durumda da yeni öğretim uygulamalarını kullanmayı denemek, yeni ve

daha kolay öğretim hedefleri belirlemek gibi kararlar alınabilir. Dolayısıyla, değerlendirme sürecini betimleyebilmek

üzere burada açıklanan noktalar bile başlı başlına değerlendirme sürecinin ne kadar önemli ve

vazgeçilemez bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa, değerlendirme süreci burada açıklananlardan

çok daha fazlasını içermektedir. Aynı zamanda değerlendirme sürecinin nitelikli ve bilimsel dayanaklı olarak

gerçekleştirilmesi gerekir. Ne yazık ki, ülkemizde nitelikli değerlendirme hizmetlerinin yürütüldüğünü ifade

edebilmek mümkün değildir. Değerlendirme sürecinin daha nitelikli olabilmesi hem bir farkındalık yaratmak

hem de sistemsel reformlara gerek vardır.

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi’nin bu sayısında katkı sunan tüm meslektaşlarımıza

bizlere sundukları destek ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Keyif ve merakla okuyacağınız bir sayı ile

karşınızda olmayı hedefledik. Umarız bu hedefimizi karşılayabilmişizdir.

Prof. Dr. Elif Tekin-İftar

Editör

Abone Ol

Diğer Sayılarımız