Araştırmadan, Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi - 2019 - 7. SAYI

7. SAYI

2019 - 7. SAYI Hakkında Açıklama

Değerli Okuyucular,

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi 7. Sayı ile karşınızda! Dergimizin bu sayısında ele aldığımız tema Down Sendromu’dur... Bir kromozom anomalisi olan Down sendromu genetik bir farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak Dr. John Langdon Down tarafından 1866 yılında tanımlanmıştır ve bu tarihten sonra da Dr. Down’ın ismiyle anılarak bu genetik farklılık Down Sendormu ismiyle betimlenmiştir. En yaygın kromozom anomalisi olup 700 bebekte 1 görülmektedir.

Down Sendromu bireylerin bilişsel ve fiziksel gelişimini etkileyebilmekte ve yanı sıra bazı sağlık sorunları da eşlik edebilmektedir. Doğum öncesinde tanılamaya yönelik çeşitli testlerle Down Sendromu olasılığı ortaya konulabilmektedir. 21. kromozomda fazladan bir kromozom olmasıyla gelişmektedir. Down Sendromu’nun nedenlerine ilişkin çeşitli açıklamalar olmasıyla birlikte anne yaşının en güçlü nedenlerden birisi olduğu bilinmektedir. Yaşam boyu süren bir farklılıktır. Karakteristik özelliklere sahip olup gelişim özellikleri açısından akranlarından gerilikler gösterdikleri bilinmektedir. Doğumdan itibaren çeşitli düzeylerde farklı sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Ancak, günümüzde Down Sendromu hakkında bilinenler ve toplumun bilinçlenmesi Down Sendromu’na sahip bireylerin daha aktif bir yaşam sürdürmelerine zemin hazırlamıştır. Down Sendromu’na sahip çocukların hemen hepsi okula devam etmekte, çok önemli bir kısmı okuma yazma becerilerini kazanmakta, sistematik öğretim ve desteklerle çeşitli iş becerilerini edinerek bir işe yerleşerek yaşamlarını üretken biçimde sürdürebilmekte ve arkadaşlık ve sosyal ilişkiler geliştirebilmektedirler. Bu alanlarda gelişmeleri mümkün olmakla birlikte akranlarından daha ağır geliştiği de bilinen  bir gerçektir. Tüm bunların gerçekleşebilmesi diğer özel gereksinimli bireylerde olduğu gibi nitelikli bir erken müdahale ve erken eğitim yaşantısına bağlı olarak gelişebilmektedir. 

Down Sendromu’na sahip bireylere yönelik sağlanan destekler, onların sağlık sorunlarının günümüzde daha iyi anlaşılarak tıbbi çözümler üretilmesi toplumun aktif ve mutlu üyeleri olarak uzun yıllar yaşam sürdürmelerine hizmet etmiştir. Down Sendromu’na sahip bireylere yönelik sunulan destekler arasında fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, iş ve uğraşı terapisi gibi destekler sıralanabilir. Dergimizin bu sayısında Down Sendromu teması yaşam boyu bakış açısıyla ele alınarak çeşitli bilgilerin sunulması hedeflenmiştir. 

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi’nin bu sayısında katkı sunan tüm meslektaşlarımıza bizlere sundukları destek ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Keyif ve merakla okuyacağınız bir sayı ile karşınızda olmayı hedefledik. Umarız bu hedefimizi karşılayabilmişizdir. 

 

Prof. Dr. Elif Tekin-İftar

Editör

Abone Ol

Diğer Sayılarımız