Araştırmadan, Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi - 2019 - 6. SAYI

6. SAYI

2019 - 6. SAYI Hakkında Açıklama

Değerli Okuyucular,

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi 6. Sayı ile sizlerle buluştu! Dergimizin bu sayısında ele aldığımız tema Aileler’dir... Özel gereksinimli olsun ya da olmasın aileye bir bebeğin katılımı pek çok açıdan yenilikler, zorluklar ve en önemlisi de yaşam boyu devam edecek olan çok çeşitli maceraları getirmektedir. Ailede, özellikle anne-babaların anne-babalık rol ve sorumluluklarına ek olarak çocuklarına karşı çok farklı görev ve sorumlulukları vardır. Çoğu zaman bu rol ve sorumluluklar açısından anne-babalar çocuklarına ilkleri yaşatan yetişkinlerdir. Örneğin, anne-babalar çocuklarının ilk öğretmenleri, ilk oyun arkadaşlarıdır. 

Özel gereksinimli çocuklar söz konusu olduğunda bu rol ve sorumluluklar çok daha fazla çeşitlenebilmektedir. Anne-babaların ve diğer aile üyelerinin özel gereksinimli çocuğu öğretim, davranış kontrolü, hak savunuculuğu gibi çeşitli açılardan desteklemeleriyle çocuk, aile ve toplumsal düzeyde çok önemli kazanımlar elde edilebilmektedir. Ancak, özel gereksinimli çocuğa sahip olmakla birlikte bu rol ve sorumluluklar arttığı için ailelerin özel gereksinimli olma durumuyla başa çıkma, çocukları için iyi bir gelecek hazırlama, artan rol ve sorumlulukları nedeniyle tipik gelişen çocuğa sahip anne-babalara göre stres ve kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu çok sayıda araştırma bulgusuyla ortaya konmuştur. 

Dolayısıyla, özel gereksinimli çocuğa sahip anne-babaların ve diğer aile üyelerinin (örn., kardeşler, büyükanne ve büyükbaba) de desteğe ve zaman zaman bir uzman tarafından yönlendirilmeye gereksinimleri olmaktadır. Bu gereksinime yanıt verebilmek için aileler bir bütün olarak düşünülmekte hem aile üyelerinin gereksinimleri hem de çocuğun gereksinimleri dikkate alınarak çeşitli aile eğitim programları, aile koçluğu uygulamaları geliştirilmektedir. Ayrıca, aile üyelerinin psikolojik gereksinimleri ve iyilik hallerini korumaya yönelik aile grupları oluşturulmakta ve gerektiğinde psikolojik destekler sunulmaktadır. 

Özel eğitim alanının temel ilkelerinden birisi de tüm hizmetlerin bütüncül olarak yürütülmesidir. Bu noktada ailenin sürece olan katkısı ve desteği vazgeçilmezdir. Çünkü, çocukla en uzun süre vakit geçiren, çocuğu en iyi tanıyan, çocuğun gereksinimlerini ve yeterli yanlarını en iyi şekilde görebilen kişiler öncelikle anne-babalar ve diğer aile üyelerdir. Çocuğa sunulan hizmetlerde ailenin uzmanlarla karşılıklı ve çift yönlü bir ilişki içinde olması çocuğun gelişiminde en iyi sonuçların elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Tüm bunlardan yola çıkarak bu sayıda “Aile” temasını ele alınarak çeşitli boyutlarıyla irdelenmiştir.

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi’nin bu sayısında katkı sunan tüm meslektaşlarımıza bizlere sundukları destek ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Umarız keyif ve merakla okuyacağınız bir sayı sizlerle buluşmuştur. 

Prof. Dr. Elif Tekin-İftar

Editör

Abone Ol

Diğer Sayılarımız