Araştırmadan, Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi - 2019 - 5. Sayı

5. Sayı

2019 - 5. Sayı Hakkında Açıklama

Değerli Okuyucular,

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi 2019-2020 Öğretim Yılı’nda 5. Sayı ile sizlerle buluştu! Dergimizin bu sayısında ele aldığımız tema Erken Çocukluk Özel Eğitimi temasıdır... Özel gereksinimli olsun yada olmasın erken çocukluk eğitimini kapsayan yıllar tüm çocuklar için altın yıllardır. Bu dönemde çocuklara sunulan öğrenme deneyimleri çocukların eğitim yaşantıları ve gelecek yıllardaki başarıları için temel teşkil etmektedir. Bildiğiniz gibi, nitelikli erken eğitim deneyimleri çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine son derece önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca, erken eğitim hizmetlerinin sunulması ilerleyen yıllarda sunulan eğitim hizmetlerinin daha ekonomik biçimde sunulmasına destek olmaktadır. Maliyet analizlerinin yapıldığı çok sayıda akademik çalışmada bu sonuca ulaşılmıştır.

Erken çocukluk özel eğitimi, özel gereksinimli çocukların yaşa uygun temel becerileri kazanmalarını sağlayacak nitelikle çok disiplinli bir bakış açısıyla tasarlanmaktadır. Böylece, özel gereksinimli çocuklar ile akranları arasındaki açıklığın kapatılması ve gerekli becerilerin edinimi sağlanarak ilerleyen yıllarda çocukların uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmeleri hedeflenmektedir. Bu disiplinler arasında özel eğitim, okulöncesi eğitim, psikoloji, tıp ve sosyal hizmetler gibi disiplinler vardır. Söz konusu disiplinler çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılayabilmek üzere işbirliği içinde çalışırlar. Tıpkı erken çocukluk eğitiminde olduğu gibi erken çocukluk özel eğitiminde de nitelikli öğrenme olanaklarının sunulması toplumlara sonraki yıllarda sunulacak eğitim hizmetlerinde ekonomik yarar sağlamaktadır.

Özel eğitim alanının temel ilkelerinden birisi önleyiciliktir. Erken çocukluk özel eğitimi çalışmalarında da önleyicilik önemli temel bir ilkelerden birisidir. Erken çocukluk özel eğitim uygulamalarında çocuklara nitelikli eğitim sunularak ilerleyen yaşlarda çocukların özel eğitim ortamlarına yerleştirilmeleri önlenebilmekte ve genel eğitim ortamlarına yerleştirme yapılabilmektedir. Dolayısıyla, daha az sayıda çocuk için ilerleyen yaşlarda özel eğitim ortamlarında özel müfredat ve değerlendirme süreçleri kullanılarak özel eğitim öğretmenleri ve ilişkili uzmanlar tarafından eğitim sunulması söz konusu olabilmektedir. Erken özel eğitim hizmetleriyle sağlanabilen yalnızca bu sonuç bile maliyet analizleri açısından önemli bir kazanç olarak ele alınmaktadır. Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi’nin bu sayısında katkı sunan tüm meslektaşlarımıza bizlere sundukları destek ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Umarız keyif ve merakla okuyacağınız bir sayı sizlerle buluşmuştur.

Elif Tekin-İftar

Editör

Abone Ol

Diğer Sayılarımız