Hedef Cs Çocuk - 2019 - 8. SAYI

8. SAYI

2019 - 8. SAYI Hakkında Açıklama

PROF. DR. MÜDRİYE YILDIZ BIÇAKÇI 

Hedef Çocuk ekibi olarak bu sayımızın içeriğinde çocukların mutluluğunda önemli rol oynadığına inandığımız Günlük Yaşam Becerilerine yer verdik. Günlük yaşam becerileri denildiğinde akla ilk olarak beslenme, uyku gibi temel ihtiyaçlarımızla başlayan beceriler gelmekte olup, ardından sorumluluk alma, karar verme, ilişkileri yürütme, problem çözme gibi özdenetim ve sosyal becerileri ifade eden beceriler akla gelmektedir. Çocukların geleceğe hazırlanmasında önemli rol oynayan günlük yaşam becerileri, akademik beceriler dışında toplum içinde rol alacakları iş, okul vb. ortamlarda yaşadıkları hayatın gerçek problemleri ile baş etmelerini sağlayabilecek çok kıymetli becerileridir.  Son zamanlarda sıkça telaffuz edilen 21. yy. becerileri arasında öğrenme ve yenilenme becerileri ile yaşam ve meslek becerileri üzerinde de oldukça fazla durulmaktadır.  Öğrenme ve yenilenme becerileri olarak yaratıcılık ve yenilenme,  eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği tanımlanırken, yaşam ve meslek becerileri olarak da esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz-yönelim,  sosyal ve kültürlerarası beceriler, üretkenlik ve sorumluluk ile liderlik ve sorumluluk becerileri ele alınmaktadır. Bu beceriler geleceğin çocuklarında özellikle kazanılması gereken beceriler olarak belirlenmiş olup, bu beceriler günlük yaşam beceriler ile örtüşmektedir. Aslında yıllardır bu becerilerin kazanılmasının önemi tartışılmıştır, ancak bu tartışmalara rağmen akademik beceriler yine de ön planda tutulmuştur.  Ayrıca son yıllarda anne baba tutumlarında açıkça gözlenen değişimler örneğin; çocukları adına karar veren, hiçbir zorlukla yüzleşmesine izin vermeyen, aşırı koruyucu anne baba tutumları da daha fazla öne çıkmaktadır. Bu durum da günlük yaşam becerilerine odaklanmayı kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu nedenle bu sayıda editörler olarak günlük yaşam becerilerine ilgiyi yeniden çekmek amacıyla farklı boyutlarda sizlere sunmaya çalıştık. Umarız yararlanabileceğiz bir sayı olmuştur. 

KENDİNİ KEŞFETMESİNE FIRSAT VERİLEN ÇOCUKLARIN YETİŞMESİ DİLEĞİYLE İYİ OKUMALAR… 

Abone Ol

Diğer Sayılarımız