Araştırmadan, Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi - 2019 - 3. Sayı

3. Sayı

2019 - 3. Sayı Hakkında Açıklama

Değerli Okuyucular,

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi 3. Sayı ile sizlerle buluştu! Bu sayıda Özel Eğitim Öğretmenliği temasını ele aldık. Özel eğitim öğretmenlerinin sahip olması gereken nitelikler ve standartlar, araştırmacı öğretmenlik, özel eğitim öğretmenlerinin liderliği, mesleki gelişim uygulamaları, özel eğitim sürecinde rehber öğretmen görev ve sorumlulukları ve özel eğitim öğretmenleriyle kurabilecekleri işbirliği konularıyla derginin içeriğini oluşturmaya çalıştık.

Öğretmen yeterlikleri konusu dinamik bir süreç olup bilimsel çalışmalarda görülen yenilikler ve öneriler ile toplumsal değişimler doğrultusunda sürekli güncellenmelidir. Bu güncelleme öğretmen adaylarına yönelik olarak öğretmen yetiştiren kurumlar tarafından hizmet öncesinde ve aynı zamanda halihazırda hizmet içinde görev yapan öğretmenlere yönelik olarak planlanmalıdır. Planlamalar mutlaka bilimsel araştırma çıktıları dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

Türkiye’de halihazırda sistemde görev yapan öğretmenlerin (genel ve özel eğitim ayrımı olmaksızın) yarısı mesleklerinin 1-10 yıllık döneminde görev yapmaktadır. Bu durum hizmet-içi eğitim kapsamında düzenlenecek olan mesleki gelişim uygulamalarını kaçınılmaz bir durum haline getirmektedir. Bu gereksinimin farkında olarak bu sayıda özel eğitim öğretmenliği konusu tema olarak belirlenmiştir.

Bu tema kapsamında Gönül Kırcaali-İftar “Nitelikli bir özel eğitim öğretmeni olmak” konusunda bir makale kaleme aldı. Makalede nitelikli bir özel eğitim öğretmeninin sahip olması önerilen standartları tartıştı. Yıldız Uzuner, “Eylem araştırması ve özel eğitimde araştırmacı öğretmen yetiştirme” konusunu ele aldı. Bu çalışmada yazar hizmet-içi eğitim konusunun gerekliliği ve bu kapsamda öğretmenlerin kendilerini nasıl geliştirebileceklerine ilişkin önerilerde bulundu. Belva C. Collins, bizlerle bu sayıda “Özel eğitimde öğretmen liderliği” konusunu paylaştı. Yazar özel eğitim öğretmenlerinin liderlik yeterlikleri olduğunu ve bu yeterliklerini nasıl kullanabileceklerini okurlarla paylaştı. İlknur Çifci Tekinarslan “Özel eğitim öğretmenliğinde mesleki yetkinlik” konusunu kaleme aldı. Mesleki yetkinlik bakış açısıyla özel eğitim programlarına, öğretmen adaylarına ve öğretmenlere öneriler sıraladı. Hatice Deniz Değirmenci “Özel eğitim öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim hizmeti” konusunu ele aldı. Mesleki gelişim sunma gerekliliği ve uzaktan mesleki gelişim sunma konusunun bir seçenek olarak ele alınması konusundaki görüşlerini paylaştı. Dergimizdeki son makale Yeşim Güleç Aslan tarafından ele alınan “Rehber öğretmenler tarafından sunulan özel eğitim çalışmalarına genel bakış” konulu çalışmadır. Çalışmada rehber öğretmenlerin ve özel eğitim öğretmenlerinin kurabilecekleri işbirlikleri örneklerle açıklanmıştır.

Bu sayıda ayrıca “Eğitimciye Sorun” köşesinde Cevriye Ergül özel eğitim öğretmenliği ve Türkiye’deki programlarla ilgili sorularımızı yanıtladı. “Uzmanımızı Tanıyalım” köşesinde Latife Ceritoğlu Bıyıklı hocamızın bir solukta okuyacağınız yaşam öyküsüne yer vererek hocamızın sizlerle buluşmasını hedefledik. “Kitap/Proje/ Dergi Tanıtım Köşesinde” Elif Tekin-İftar ve meslektaşları tarafından yürütülen özel eğitim öğretmenlerine sunulan uzaktan mesleki gelişim konulu araştırma projesini tanıttık. “Sivil Toplum Örgütü” başlığında ise, özel eğitim alanında saygın bir meslek örgütü olan Özel Gereksinimli Çocuklar Konseyi’ni (Council for Exceptional Children) sizlere tanıtmayı hedefledik. “Araştırma Öğrenelim” köşesinde Elif Tekin-İftar tarafından hazırlanan “Eğitim bilimlerinde nicel araştırmalar” konusuna yer verdik. Son olarak “Aile Köşesi” nde davranış analisti, özel eğitimci ve anne olarak Fatma Besler, anne ve uzman bakış açısını ve deneyimlerini dikkate alarak “Özel eğitim öğretmenlerinde bir ailenin arayabileceği özellikleri” bizlerle paylaştı.

Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi’nin bu sayısında katkı sunan tüm meslektaşlarımıza bizlere sundukları destek ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Umarız okumakta olduğunuz bu sayı da keyif ve merakla okuyacağız bir sayı olarak sizlerle buluşmuştur.

Prof. Dr. Elif Tekin-İftar

Editör

Abone Ol

Diğer Sayılarımız