Hedef Cs Çocuk - 2018 - 7. Sayı

7. Sayı

2018 - 7. Sayı Hakkında Açıklama

Merhaba Değerli Okuyucular,

Dergimizin bu sayısını aslında insanlığın varoluşundan beri her zaman farklı şekillerde gündemde olan bir konuya ayırmayı uygun bulduk. Bu sayımızda, insanlığa varoluş serüveninde her zaman eşlik eden teknoloji kavramından bahsedeceğiz. Bu büyülü kavram bizim doğa ile mücadelemizde hayatta kalmak için başlangıçta doğal ortamda var olan malzemeleri oldukları halleri ile kullanarak başlayıp sonrasında sayısız karmaşık yöntemler geliştirerek sayısız araç-gereç ürettiğimiz bir sürecinin kendisini ve ürünlerini kapsayan bir güce sahip. Bu büyülü kavramın, yani teknolojinin uygarlaşma serüvenimizde tarih boyunca bize gittikçe ivmelenen bir hızla eşlik etmesinin yeni kuşakların toplumsal yaşama uyum süreçleri üzerinde tarih boyunca her zaman etkisi olduğu bilinen bir gerçektir.

Geçmişte avlanma, tarımsal üretim ve hayvancılık gibi konularda sahip olunan teknik bilgilerin yeni kuşaklara aktarım süreci çocukların doğal gelişimleri içerisinde gerçekleşiyordu. Sanayi toplumu ile birlikte teknolojide yaşanılan hızlı değişim ve toplumsal kuralların karmaşık bir yapıya ulaşması yeni kuşakların toplumsal yaşama uyum sağlamaları için gerekli donanımı edinmek amacıyla uzun bir eğitim/ öğretim sürecinden geçmelerini zorunlu kıldı. Sanayi toplumunun getirdiği değişikliklerin gerekli kıldığı yeni kuşaklara aktarılacak bilgilerdeki çeşitlenmeye uyum sürecimiz devam ederken, bugün yeni bir uyum süreci ile karşı karşıyayız. Artık çocuklarımız içine doğdukları bilgi toplumunun getirdiği toplumsal yaşamda teknolojinin daha karmaşık icatları ile içli dışlı bir şekilde gelişimlerini sürdürmek zorundalar. Bu teknolojik icatların toplumsal yaşamımıza getirdiği değişimlerden çocuklarımızı muaf tutmamız mümkün gibi görünmemekte. Onlar da dünyaya gözlerini açtıkları günden itibaren bizler gibi bilgi toplumunun araç gereçleri ile karşılıklı bir etkileşim halindeler.

Bu süreçte birçok yeni kavram girdi hayatımıza. Ne anlama geldiğini kimi zaman çocuklarımızdan öğrendiğimiz birçok sanal ve gerçek araç gereç ve bağlamın etkilerinin neler olduğu, bunların olumsuz etkilerinden çocuklarımızı nasıl koruyacağımız, olumlu katkılarını nasıl artıracağımız gibi yanıtlanması gereken sayısız soruyla karşı karşıyayız. Tam da bu nedenlerle bu sayımızda teknoloji ve çocuk arasındaki ilişkiye değinmeye çalışan birçok değerli yazıyı sizlerle paylaşacağız. Umarım hızla değişen gelişen bu bilgi ve teknoloji çağında çocuklarımızın bu karmaşık değişimlerle ilişkileri konusunda akıllardaki bazı sorulara yanıt olur bu sayımız. Bu sayımızda sizlere keyifli bir okuma diliyorum.

Doç.Dr. Özcan Doğan

Abone Ol

Diğer Sayılarımız