Araştırmadan, Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi - 2019 - 1. Sayı

1. Sayı

2019 - 1. Sayı Hakkında Açıklama

Değerli Okuyucular,

Çağdaş eğitim anlayışının gereği olarak özel eğitim alanında son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır.Bu gelişmeler ışığında dergimizin ilk sayısının temasını genel özel eğitim olarak belirledik. Bu tema altında dergimizde farklı konularda bilgilere ve uygulamalara yer vermeye çalıştık. Bu amaçla, bu sayımızda altı çağrılı makale yer almıştır. Sırasıyla, ülkemizde özel eğitimin dünden bugüne tarihçesi ve gelişimini Prof.Dr. Mehmet Özyürek, öğretmen ve uygulamacıların “bilimsel dayanak” kavramının ne anlama geldiğini kavramaları ve bu kavramı uygulamalarına yansıtabilmeleri amacıyla özel eğitimde bilimsel dayanaklı uygulamalar konusunu Prof. Dr. Elif Tekin-İftar, özel eğitim alanının önemli paydaşlarından biri olan özel gereksinimli çocuğa sahip aileler ve eğitimde ailenin yeri ve önemi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, özeleğitimin temel ilkelerinden biri olan erken müdahalenin önemi Prof. Dr. İbrahim H. Diken ve Arş. Gör.Dr. Gözde Tomris, son yıllarda üzerinde önemle durulan ve özel eğitim alanında ülkemizde 2000’li yılların başlarında dikkati çekmeye başlayan okul çağı döneminde geçiş uygulamaları Doç. Dr. Yasemin Ergenekon tarafından kaleme alınmıştır. Dergimizde yer alan bir makale ise, Amerika Birleşik Devletleri Ohio State Üniversitesinden emekli özel eğitim profesörü Prof. Dr. William. L. Heward tarafından kaleme alınmıştır. Dr. Heward makalesinde özellikle kaynaştırma uygulamalarında öğretmenlerin derslerini daha etkili hale getirmede kullanabilecekleri iki önemli teknik hakkında bilgi vermiştir. Bu makalenin aynı zamanda, araştırmaların uygulamaya aktarılmasına örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. Çağrılı makalelerin yanı sıra öğretmenleri ve uygulamacıları veriye dayalı çalışmalar yürütme konusunda cesaretlendirmek amacıyla özel eğitim araştırmalarında sıklıkla kullanılan yöntemleri siz değerli okuyucularımıza tanıtmayı hedefliyoruz. Bu sayıda yöntemlere giriş niteliğinde Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel’in Eğitimde Bilimsel Araştırmalar: Niçin ve Nasıl Yapılmalı? başlıklı makalesi yer almıştır. Dergimizin her bir sayısında özel eğitim alanında çalışan hocalarımızı sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu sayıda Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar hocamızı sizlere tanıttık. Aynı zamanda dergide Dünyada ve Türkiye’de özel eğitim hizmetleriyle ilgili görüşlerini merak ettiğimiz değerli hocalarımıza da yer verdik. Bu sayıda Prof. Dr. Sezgin Vuran’ın görüşleri yer almıştır. Dergimizde ayrıca Ayşe Deniz Karagöz’ün başarı hikayesine, ülkemizde 2004 yılından bu yana hizmet sunmakta olan Özel Eğitimciler Derneği’nin (ÖZDER) tanıtımına, bilimsel etkinlik olarak bu yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi hakkında bilgilere yer verilmiştir. Bu sayının aile köşesi etkinliğinde okul aile iş birliğinin önemi üzerine anne babalara pratik öneriler sunulmuştur. Son olarak bu sayıda ülkemizde 1991 yılından bu yana yayımlanan editörlüğü Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu tarafından yürütülen ve özel eğitim alanında ilk bilimsel dergi olma özelliğini gösteren Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi hakkında bilgi yer almıştır. Değerli okuyucular, her çocuk biriciktir ve her çocuğun güçlü yanları olabileceği gibi gelişimin belli alanlarda yetersizlikleri de olacaktır. Bizim görevimiz her zaman çocukların bireysel özeliklerini dikkate alarak elimizden gelenin en iyisini yapmak ve bilimin ışığında kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek olmalıdır.

Umarım bu süreçte dergimiz sizler için temel bir kaynak olur. Yeni yılın henüz başladığı şu günlerde hepinize başarılı bir öğretim yılı diliyorum.

Birinci Sayı Editörü

Prof. Dr. Arzu Özen

Abone Ol

Diğer Sayılarımız