Blog Detay

Çocukluk Obezitesi ve Beslenme

Obezite, son 20-30 yılda, erişkinlerde olduğu gibi, çocuklar ve ergenlerde de hızlı bir şekilde artmaktadır. Şişmanlığın sadece sayısının değil, derecesinin de artması, insan sağlığı açısından endişe vericidir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, en çok ihmal edilen bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlamaktadır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Avrupa ve gelişmiş ülkelerin sorunu olan obezitenin, artık gelişmemiş ülkelerde de hızla yayıldığı ve Asya Kıtası’nda 2013 yılı itibariyle, 5 yaş altında 11 milyon çocuğun obez olduğu bildirilmektedir.

Obezitenin artışı açısından ülkemizde de durum farklı değildir. İlkokul 2.sınıf öğrencilerinde 2016 yılında ikincisi yapılan Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırma’sında, obezite oranı:% 9.9, kilolu olma (hafif obez) oranı: % 14.6 olarak bulunmuştur.

Son yıllarda obezitenin hızlı bir şekilde artışından sosyal, ekonomik, fiziksel çevrelerdeki pek çok değişiklikler ve bu değişikliklerin beslenme alışkanlıklarına ve fiziksel aktiviteye olumsuz yansımaları sorumlu tutulmaktadır. 20-30 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında, günümüz çocuklarının enerji yoğunluğu yüksek (yağ, şeker içeriği yüksek, lif içeriği düşük) besinleri ve şekerli içecekleri daha fazla tükettikleri ve daha az hareket ettikleri, dolayısıyla şişmanladıkları ortadadır.Devamı okumak için online dergimize abone olabilirsiniz. Kayıt Ol