Blog Detay

Çocuk Gelişiminde Hayvan Sevgisi

Hayvan sevgisi, çocukların duygusal gelişiminde, topluma uyum sağlamasında ve sosyal bir varlık olarak yetişmesinde temel bir rol oynar. Günümüzde çocukların yaşadığı ortamlara bağlı olarak gelişimlerinin hem fiziksel hem de duygusal olarak çok sınırlı olduğu ve çevresine duyarsız bireylerin yetiştiği bir dünyada yaşamaktayız. Bu açıdan bakıldığında hayvan sevgisinin çocukların gelişiminde olumlu yönde etki sağladığı birçok bilimsel çalışmayla ortaya konulmuştur.

Bu çalışmalarda çocukluk gelişim döneminde hayvanlarla bir arada bulunan çocukların kendi varlığı dışında başka canlıların da var olabileceği ve başka yaşamların da varlığını kabullenmektedir.
Böylelikle başka canlıların da kendisi gibi yaşam hakkına sahip olabileceği bilincine varmaktadır. Bu değişimlerin yanında çocuk gelişiminde hayvan sevgisinin, çocukları ben merkezcilikten uzaklaştırıp, daha çok toplum bilincine sahip bir birey olarak yetişmesi ve gelişmesine katkı sağladığı ifade edilmektedir. Çocuklar, bu özelikleri hayvanları beslemekle, sevmekle, zarar vermemekle, iyiliklerini düşünmekle kazanmaktadırlar. Çocukların gelişiminde hayvan sevgisiyle, devamlı talep etmeme, paylaşma, saygı duyma ve sadakat duyguları pekiştirilmektedir.Devamı okumak için online dergimize abone olabilirsiniz. Kayıt Ol